Търси се отговорник за научният клуб Science Faculty Head

Търси се партньор фокусиран в изграждането и поддържането на Научният Клуб (Science Club) в ЕнхансМед. Профилът на който трябва да отговаря е да е човек с големи интереси да се развива в научната област, препорачително докторант или насокоро защитил дисертацията си. Целта е този човек да помага на всички други членове на ЕнхансМед с практически съвети и напътствия в научната сфера.

 

Търси се отговорник за клуба по частна медицнска практика Chief Financilal Operation

Търси се партньор, който има опит и интерес в отварянето на частен медицински кабинет, медицински център, стоматологичен кабинет или аптека. Длъжността на този човек ще е фокусирана върху това да помага на членовете на ЕнхансМед да си отворят свой частен кабинет или аптека.

Иван Лютаков CEO/Founder

Отговорник за обучението по Медицинско Предприемачество и Социалните Събития.